Laddplats till småhus eller villa

Anmäl intresse för laddplats

Här har vi sammanställt en guide över hur du går tillväga för att skaffa laddplats till ditt hus.

1. Undersök förutsättningar

För småhusägare med eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det ofta lätt att fixa laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare.

2. Kontakta leverantörer och begär offert

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösning, laddbox/laddstolpe och installation. Be gärna om referenser till tidigare installationer som leverantören har utfört. Utvecklingen av tjänster går snabbt, vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser.

Leverantören säkerställer att det finns utrymme för en laddplats på den befintliga säkringsstorleken. Om det inte gör det behöver du höja husets säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering (den ser till att laddning sker när energianvändningen i hemmet är låg). Leverantören säkerställer också att ledningen tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid.

Ur säkerhetssynpunkt är det inte rekommenderat att regelbundet ladda ett fordon i ett vanligt jordat eluttag då det innebär en ökad risk för brand.

3. Välj typ av laddutrustning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det ta olika lång tid att ladda en elbil. En hög effekt innebär en kortare laddtid (snabbladdning) och en låg effekt innebär en längre laddtid för samma energimängd (normalladdning). Högre laddningseffekter innebär även större belastning och krav på den elektriska infrastrukturen.

Normalladdning (3,7 kW ≤ 22 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet. Det finns laddutrustning som erbjuder snabbare laddning, fundera på vilket behov du har och befintlig kapacitet i fastigheten.

4. Beställ laddutrustning och installation

Teckna avtal med den leverantör som passar dig bäst. Kontrollera att leverantören har F-skattesedel. När du har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja.

Ledningsdragning och installation ska utföras av fackman och elinstallationsföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Att ladda bilen

Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar, beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, och då behöver den inte stå hela tiden det tar för att ladda fullt.

En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

  • Det går åt ca 1,5 kWh per mils körning.
  • Att ladda upp ett tomt batteri kostar ca 1,5-2 kr per mil som laddas.
  • Elen till en genomsnittlig elbil kostar ca 2 500 kr per år.
  • Priset på en laddbox i ett garage är ca 5 000–12 000 kr och installationen ca 2 000–10 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr.

Kontakterna

Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning och för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen.

Brytare för säkerheten

Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfels- och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Enligt svensk standard måste din laddare ha jordfelsbrytare Typ B eller Typ A i kombination med DC-övervakning som bryter vid 6 mA.

Installera en elmätare

Installera gärna en elmätare godkänd enligt Mätinstrumentdirektivet (MID). Det krävs för att få bidraget Ladda bilen från Naturvårdsverket. Det är även viktigt för att kunna särredovisa energimängden till laddboxen, för husets energideklaration eller om bilen är tjänstebil.

Några tillverkare av laddutrustning erbjuder uppkopplingsmöjlighet. Det kan ske genom ethernet, ethernet över elnät (kräver ingen kabel) eller wi-fi. På så sätt kan du enkelt koppla upp laddutrustningen mot ditt hemmanätverk och påbörja och avsluta laddningen via exempelvis din mobiltelefon eller tidsbestämma laddningen så att du alltid laddar nattetid.

En uppkopplad laddutrustning gör också att du alltid kan se att bilen laddar som den ska, oavsett var du är. Du kan även få en notis om laddningen avbryts eller något annat går fel.

Skattereduktion för grön teknik

Privatpersoner som vill installera laddstation för elbil vid sin bostad kan få skattereduktion på kostnaderna för arbetet. Reduktionen gäller för grön teknik och fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdraget.