Om du får strömavbrott

Här har vi samlat information som kan hjälpa dig om du får strömavbrott.

Varför har strömmen gått?

De flesta strömavbrotten orsakas av fel i hemmets eller arbetsplatsens elanläggning. Kontrollera därför alltid din egen anläggning innan du felanmäler till oss. Det kan också vara en pågående driftstörning i elnätet som gör att strömmen går.

Har en jordfelsbrytare eller säkring löst ut?

Om en jordfelsbrytare eller säkring har löst ut så finns felet som orsakar avbrottet hemma hos dig. Oftast beror felet på att en ledning har blivit överbelastad eller fått kortslutning.

Hur löser jag problemet?

Säkring som löst ut

Vid elcentralen ska det finnas en förteckning över vilken säkring (propp eller automatsäkring) som hör till vilken del av bostaden. Det gör det möjligt att felsöka och ibland avhjälpa fel om strömmen gått. Se över vilka apparater som var inkopplade på den säkring som löst ut, verkar något trasigt eller fel? Koppla i så fall ur den apparaten. Byt därefter ut den trasiga säkringen mot en ny alternativt ställ tillbaka säkringsbrytaren i elcentralen till ursprungsläget.

Jordfelsbrytare som löst ut

Slå till jordfelsbrytaren och kolla vad som händer. Om den inte löser ut igen kan det handla om en tillfällig störning eller tillfälligt fel och då behöver du inte göra något mer. Löser jordfelsbrytaren ut direkt när du slår till den finns ett bestående fel.

Gör följande:

 1. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna.
 2. Slå till jordfelsbrytaren igen.
 3. Återställ en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes, där finns felet. Låt denna säkring vara i från-läge.
 4. Slå till alla övriga säkringar och slå sedan till jordfelsbrytaren. Nu ska du ha ström på hela din anläggning utöver den säkring med jordfelet som du har kopplat från.
 5. Dra ur alla stickproppsanslutna apparater som hör till säkringen. Slå därefter till säkringen igen och koppla in en apparat i taget. Då kommer du märka vad som orsakar elavbrottet.
 6. Koppla ur den apparaten igen.
 7. Om jordfelsbrytare trots denna åtgärd fortsätter löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då bör du kontakta en behörig elektriker.


Om jordfelsbrytaren löser ut fler gånger utan att du kan hitta orsaken bör du kontakta Svenska Eljouren: 010-288 12 40.

Om det bara är strömavbrott hos dig

Om strömavbrottet enbart är hemma hos dig och varken jordfelsbrytaren eller någon säkring löst ut ska du:

Driftstörning i elnätet

Om lamporna på gatan inte lyser och dina grannar också har strömavbrott rör det sig troligtvis om en driftstörning i vårt elnät. Då är personal redan på väg ut för att åtgärda felet. Du kan se aktuella driftstörningar här på vår webbplats.

Ibland dröjer uppdateringen av driftinformationen under kvällar, nätter och helger för då prioriterar vi att åtgärda felet framför att uppdatera webbplatsen.

Om något blivit förstört eller skadat vid ett strömavbrott ska du kontakta ditt försäkringsbolag och sedan göra en ansökan om skadeersättning till oss.

Observera att avbrottsersättning endast gäller för avbrott som varar i mer än tolv timmar och uppåt. Läs mer om vad som gäller vid ersättning här.

Din ansökan ska innehålla

 • namn
 • adress (inkl. anläggningsadress om den är annorlunda)
 • anläggningsnummer
 • kundnummer
 • person-/organisationsnummer
 • kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress).

Mejla in din ansökan till kundservice.energi@karlstad.se