Begär ledningsanvisning innan du gräver

Här kan du läsa om ledningsanvisning, vad det är och hur du begär en.

Hur begär jag ledningsanvisning?

Du begär ledningsanvisningen via Ledningskollen.

Kontakt

Om du har frågor om ledningsanvisning besvaras de av Geomatikk som utför ledningsanvisningen åt oss.

Geomatikks anvisningsavdelning

Telefon: 026-123 500

Mejl: ledningsanvisning@geomatikk.se

Geomatikks

Om du har frågor om ledningsanvisning besvaras de av Geomatikk som utför ledningsanvisningen åt oss.

Frågor och svar om ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du använder för att:

 • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
 • skydda ledningar mot avgrävningar
 • förenkla och samordna grävarbeten

 1. Du skapar ett konto hos Ledningskollen Länk till annan webbplats.och loggar in för att göra din begäran.
 2. Samtliga ledningsägare i området blir noterade och kan vidta åtgärder för att ledningar och kablar inte ska skadas.
 3. Ledningsägarna svarar på din begäran genom att skicka en ledningskarta till dig, eller så ser de till att någon markerar upp ledningarnas läge på marken.
 4. Du bekräftar att du fått ledningsägarens svar innan du börjar gräva.
 5. En ledningsanvisning är giltig i en månad. Det gäller oavsett om visningen är i form av en karta eller utsatt på plats.
 6. För att få ledningsanvisning i tid är det bäst att begära anvisningen minst en vecka före du ska börja gräva.

Ledningskollen är en gratis tjänst under helgfria vardagar 07.30–16.00. Övrig tid får du betala en avgift.

Ledningsanvisningar görs helgfria vardagar klockan 07.30–16.00.

I genomsnitt skadas en ledning varje timme dygnet runt i Sverige. Skadorna kostar 400 miljoner kronor per år att reparera. Många ledningar skadas för att den som gräver har bristande information eller saknar kunskap.

Utöver de höga kostnaderna för att laga söndergrävda ledningar så finns det tre väldigt goda skäl till varför du ska begära ledningsanvisning:

 1. Du kan riskera din egen säkerhet – att gräva sönder en ledning kan vara förenat med livsfara!
 2. Du kan förstöra för andra – en söndergrävd ledning kan göra att bostäder och företag blir utan el, vatten och kommunikation.
 3. Du kan bli betalningsskyldig – om du gräver av en el- eller fiberkabel utan att ha begärt ut en ledningsanvisning är det du som är ytterst ansvarig och får stå för att åtgärda skadan.

 • Kontakta oss genast på 054-540 74 00.
 • Rör inte ledningen och gå inte heller nära, även telekablar kan orsaka personskada.
 • Stanna kvar och bevaka så att ingen går nära kabeln.
 • Vid personskada – larma 112.

Vad ska jag tänka på innan jag gräver?

Innan du gräver kan det vara bra att tänka på följande:

 • Flyttning av kabel får endast utföras av vår personal eller efter våra anvisningar.
 • Schaktning med grävmaskin eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk ska utföras med största försiktighet.
 • Friläggning av och återfyllning över ledning får endast utföras efter våra anvisningar.

Instruktioner för grävarbeten

Grävallvar

Grävallvar är ett samverkansprojekt vars mål är att minska grävskador genom samarbete mellan inblandade parter. På Grävallvar kan du läsa mer om ledningsanvisningar och lära dig hur du förebygger grävskador.

Akut ledningsanvisning

Om du behöver ledningsanvisning akut, vid till exempel olycka, vattenläcka eller översvämning ska du kontakta Geomatikk, de svarar i telefon dygnet runt årets alla dagar. För akuta ledningsanvisningar betalar du en avgift.

Stort grävprojekt på gång?

Om projektet du ska genomföra är omfattande så är det bra om du planerar i god tid innan. Hör av dig till Geomatikks planeringsavdelning så hjälper de dig.

Geomatikks planeringsavdelning

Telefon: 010-456 35 45

Mejl: projektplanering@geomatikk.se