Vad händer just nu?

Det stora som händer internt hos oss på Karlstads Energi just nu är planeringen framåt, så det ska bli så bra som möjligt för dig som Karlstadsbo att hemsortera. Tills du fått dina nya sopkärl fortsätter du att sortera ditt förpackningsavfall som tidigare.

Några av de saker vi arbetar med just nu är dels att se hur det ska fungera för alla Karlstadsbor att kunna hemsortera. Vi utreder om det finns platser som behöver ha anpassade lösningar, hur nya sopbilar ska ta sig fram och kommer från 1 januari 2025 inleda ett pilotprojekt där vi kommer låta några utvalda villaägare få hemsortera sitt förpackningsavfall.

Pilottest av hemsortering

Vi kommer under hösten 2024 gå ut till ett pilotområde i Karlstad som ska få testa två olika lösningar på hur hemsorterat i Karlstad ska fungera för villakunder. De kommer få testa hursopkärlen ska vara dimensionerade och med vilket innehåll och hämtningsfrekvens.

Ungefär 400 villakunder kommer från 1 januari 2025 få testa att Hemsortera fullt ut under ett halvår. Hälften kommer testa ett alternativ, och den andra hälften kommer få testa ett annat. De kommer ha möjlighet att ge feedback och vi kommer ha en dialog med villakunderna om hur de upplever möjligheten att hemsortera. Detta gör vi för att det ska bli så bra som möjligt när hela Karlstad ska kunna hemsortera.

Därefter kommer vi utvärdera den återkoppling vi fått tillsammans med vår upplevelse av genomförandet och besluta vilken lösning vi kommer erbjuda till samtliga villaägare i Karlstad. Vi planerar att vi sedan kommer kunna börja ställa ut kärl från 1 januari 2026 i etapper i Karlstad utifrån den utbyggnadsplan som kommer arbetas fram. Senast 2027 ska alla i Karlstad komma hemsortera.

De villor som berörs av pilottestet av hemsorterat kommer få information om detta under hösten 2024.