Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Tillfällig anslutning till elnätet

Beställ en tillfällig anslutning av oss om du behöver el under en kortare period, till exempel under ett evenemang eller när du bygger.

Kontakta kundtjänst vid frågor:

Telefon: 054-540 74 00

Mejl: kundservice.elnat@karlstad.se

Det finns två olika typer av tillfälliga anslutningar:

 • De som kan beställas via oss på Karlstads el- och stadsnät
 • De som behöver göras med hjälp av en elinstallatör

Anslutningspunkter för evenemang i Karlstad

Beställ via oss: Stora Torget

Beställ anslutning till punkterna vid Stora Torget via oss genom det här formuläret.

 1. Residenstorget
 2. Kungsgatan 18 vid Folksam
 3. Stora Torget mot Kungsgatan
 4. Stora Torget mot Tingvallagatan, schackbrädan
 5. Stora Torget, Torgvaktsstugan
 6. Tingvallagatan 17, Handelsbanken
 7. Västra Torggatan 8, Soltorget
{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Beställ via elinstallatör: Norra Fältet

Anslutning till punkterna vid Norra Fältet beställer du via en elinstallatör. Här ser du vilka anslutningspunkter som finns.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Beställ via elinstallatör: Sandgrundsudden

Anslutning till punkterna vid Sandgrundsudden beställer du via en elinstallatör. Här ser du vilka anslutningspunkter som finns.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Vad kostar en tillfällig anslutning?

Om anslutningen kopplas in på en vardag mellan 07.00-16.00 kostar det 1050 kronor. Sen kostar elen 125 kr/dag. Utöver ordinarie tid kostar inkopplingen 1200 kronor.

Tillfällig anslutning för byggström

När du ska bygga behöver du oftast ström under byggtiden. Vi kan hjälpa dig med byggström i ledningar ovan jord innan vi hunnit dra fram nya ledningar till din fastighet. Se vad tillfälliga anslutningar för byggström kostar.

 1. Kontakta din elinstallatör som gör en föranmälan till oss minst 14 dagar innan du vill ha strömmen inkopplad.
 2. Vi behandlar ditt ärende och hör av oss med var elen kan kopplas in.
 3. Din elinstallatör kopplar in elen i ett godkänt mätarskåp vid den anslutningspunkt vi har angivit.
 4. När du är ansluten blir du kund hos oss och vi kommer att fakturera dig för elförbrukningen. Om du ska ha byggströmmen påkopplad under en längre tid så kan du teckna elhandelsavtal med ett elhandelsföretag istället.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?