Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

Här finns information till dig som är kund hos oss om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att vi ska kunna leverera din anslutning till dig behöver vi lagra dina personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina uppgifter är avtal som du ingått med oss, där vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra avtalet med dig.

I vilka sammanhang behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när vi

  • fakturerar dig
  • skickar information till dig - exempelvis vid driftarbeten eller avbrott
  • eller någon av våra tjänsteleverantörer behöver komma i kontakt med dig i marknadsföringssyfte.

Det sistnämnda handlar främst om att dina personuppgifter används så att våra tjänsteleverantörer kan leverera tjänster till dig.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till myndigheter när så krävs av lag eller myndighetsbeslut. Vi kan också behöva lämna ut vissa av dina personuppgifter till försäkringsbolag eller entreprenörer som ska åtgärda något i din anslutning.

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss under hela avtalstiden och så länge vi har rättsliga krav på oss att spara uppgifterna.

Vi kontrollerar nya kunders kreditvärdighet och inhämtar därför information från Bisnode.

Vår verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen vilket gör det möjligt för dig att begära ut uppgifter som finns i vår verksamhet. Innan vi lämnar ut uppgifter gör vi en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter när det gäller den personliga information och uppgifter som vi hanterar.

Eftersom en del av vår behandling av dina personuppgifter utförs i direkt marknadsföringssyfte, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Då får vi inte behandla dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål längre.

Vi vill dock förtydliga att behandlingen som sker i marknadsföringssyfte främst handlar om uppgifter som krävs för att våra leverantörer ska kunna leverera tjänster till dig. Har du invändningar mot det så kan följden bli att exempelvis dina stadsnätstjänster inte fungerar som de ska.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att be oss rätta eller komplettera de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om de nya uppgifterna är korrekta kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, då får vi endast lagra dem tills vidare.

Lämna klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om klagomål på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson för personuppgiftshantering

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss genom att mejla karlstadsnat@karlstad.se eller ringa 054-540 74 00.

Dataskyddsombud

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på 054-540 00 00 eller via dataskyddsombud@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-05-29

Hittade du rätt information på sidan?