Vi får bidrag för utbyggnationen av stadsnätet

Bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen

PTS (Post- och Telestyrelsen) Bredbandsstöd finns till för att främja tillgängligheten och öka internetanslutningen i Sverige. Det erhållna stödet från PTS har inte bara ökat tillgängligheten till snabbt och pålitligt bredband, utan det har också spelat en viktig roll för att minska den digitala klyftan i samhället.

År 2020 tilldelades Karlstads El- och Stadsnät stöd från PTS, vilket möjliggör utveckling av bredbandsinfrastrukturen i vårt nätområde under de kommande åren.

Byggnader som tilldelas bredbandsstöd från PTS kan anslutas från 20.000-40.000 kronor via Karlstads Energi. Vill du göra en beställning kan du klicka här. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om PTS bredbandsstöd. Länk till annan webbplats.

Vi får bidrag för utbyggnationen av stadsnätet

Bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen

PTS (Post- och Telestyrelsen) Bredbandsstöd finns till för att främja tillgängligheten och öka internetanslutningen i Sverige. Det erhållna stödet från PTS har inte bara ökat tillgängligheten till snabbt och pålitligt bredband, utan det har också spelat en viktig roll för att minska den digitala klyftan i samhället.

År 2023 tilldelades Karlstads El- och Stadsnät stöd från PTS, vilket möjliggör utveckling av bredbandsinfrastrukturen i vårt nätområde under de kommande åren.

Byggnader som tilldelas bredbandsstöd från PTS kan anslutas från 10.000-40.000 kronor via Karlstads Energi. Vill du göra en beställning kan du klicka här. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om PTS bredbandsstöd. Länk till annan webbplats.

Finansiers av Europeiska unionen NextGenerationEU

Vi bygger stamsträckor med Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi bygger stamsträckor för fiber med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Värmland. Detta för att kunna ansluta fler till ett stabilt bredband på landsbygden. Här kan du läsa mer om projektet.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av ERUF, kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Europeiska unionen, europeiska regionala utvecklingsfonden

Sträckor som byggs

Nedan följer en lista på de stamsträckor (större fibersträckor) som planerar att byggas.

Delomgång 1 (klar)

 • Östanås till Duved
 • Kägelholm till Herrån-Acksjön
 • Drögsforsen till Åstorp

Delomgång 2 (klar)

 • Korsning väg 736 till Nybacka-Solberg-Södra och Norra Rådom
 • Väse/Arnövägen till Arnön
 • Rockmyren till Smedstad
 • Sutterhöjden/Norenberg till Ölmhult
 • Väse-Berg (Väse) till Lövhöjden
 • Fågelviks-Hult till Laskerud

Delomgång 4 (klar)

 • Norra Mon (avslutad)
 • Ölmhult (avslutad)
 • Bofasterud (avslutad)
 • Ulvsby-Nybacka (pågår)
 • Österängarna (avslutad)

Delomgång 5 (klar)

 • Gotland/Rödmossen-Ängebäckstorp (avslutad)
 • Lyckåsen-Rallarberget (pågående)
 • Hammargrinden-Rosenberg (pågående)
 • Torsborg-Mjöviksudd (avslutad)
 • Busterud-Jäverön Gård (avslutad)

Delomgång 6 (klar)

Länsstyrelsen Värmlands satsning på bredbandsutbyggnad 2018-2022

Karlstads El- och Stadsnät var mellan 2018 och 2022 inkluderade i Länsstyrelsen Värmlands satsning för bredbandsutbyggnad. Detta innebar att vi fick ekonomiskt stöd på drygt 15 miljoner kronor för att driftsätta 633 adresser och bygga cirka 17 mil nytt fibernät.

Länsstyrelsen Värmland pekade ut de mest glesbefolkade områdena i sju kommuner, däribland Karlstads kommun (se karta), som fick möjlighet till stöd. Projektet har i längden inneburit att Karlstads El- och Stadsnät har kunnat erbjuda fiber till fler adresser som legat i anslutning till de adresser som projektet finansierat.

Målet var att driftsätta 633 nya adresser och gräva ner 17 mil fibernät. När projektet avslutades i december 2022 hade vi anslutit hela 718 adresser och grävt 18 mil fiber.

Ägare till fibernätet efter projekttidens slut är Karlstads El- och Stadsnät AB.

Bakgrund

Projektet finansierades av Länsstyrelsens fondverksamhet för bredbandsutbyggnad. Fondverksamheten förses med medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som finansierar utbyggnad av accessnät samt EU programmet Norra Mellansverige (ERUF), som finansierar utbyggnad av ortsammanbindande nät/stamnät.