Logotyp

Vad vi gör

Här har vi samlat information om vår verksamhet.

I medborgarnas tjänst - sedan 1906!

Ja, det är faktiskt ett tag sedan elektriciteten introducerades i Karlstad - och vi har i olika form varit med sedan det började. På Orrholmen har vi funnits sedan 1954 när den nya mottagningsstationen invigdes och år 1998 grävdes den allra första fibern ner i stan. En riktig solskenshistoria med andra ord!

Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns el- och stadsnät. Vi gör även mindre el- och fiberrelaterade arbeten på uppdrag av kunder, både företag och privatpersoner. Syftet med vår verksamhet är att se till att leveransen av el och tillgången till bredband och bredbandstjänster via fiber fungerar bra och skapar värde för Karlstads kommun och dig som invånare.

Vi ansvarar för elnätet i Karlstads tätort och eftersom vi har en nätkoncession i området har vi monopol på nätverksamheten där. I övriga kommunen ansvarar Ellevio för elnätet. Vi ansvarar bara för nätet som elen leds genom - alltså kablarna i marken - så du som kund kan fritt välja vilken elhandlare du vill köpa el av.

Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Kostnadsfri övervakning vid trädfällning om du anmäler i tid.
  • Ledningsanvisning för att visa var kablar finns nedgrävda på din tomt.
  • Abonnemang när du ska ansluta el till ditt hus.
  • Tillfällig elanslutning för t.ex. byggnation.
  • Ändra elanslutning – dela eller slå ihop abonnemang.
  • Felanmälan. Vi har beredskap för att åtgärda fel 24 timmar om dygnet, året runt.

Vi äger också stadsnätet i kommunen. Det bygger på så kallad fiberoptik, en framtidssäker teknik för bland annat Internet, tv och telefoni. Stadsnätet är ett öppet nät med fri konkurrens, allt för att öka valfriheten för dig som kund och för att erbjuda bra tjänster till så låga priser som möjligt.

Telekområdgivarna

Vi är stolt medfinansiär till Telekområdgivarna. Telekområdgivarna ger opartisk och kostandsfri hjälp till dig som konsument om abonnemang för tv, telefoni och bredband samt fiberanslutning.

Du kan lita på oss

Vi har en så kallad Trippel-A-märkning, vilket är den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.

Vår affärsidé och vision

Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla el- och stadsnätet. Vi finns här för att transportera både el och fibertjänster hem till dig säkert och prisvärt, så det enda du behöver göra är att luta dig tillbaka.

Vårt mål är att leva upp till dina förväntningar på nättjänster för el och fiber och då på bästa vis bidra till kommunens vision, ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Du kan läsa om kommunens vision här. Länk till annan webbplats.

Vår egen vision är kort och gott att vi ska leverera nätverk i världsklass i framtidskommunen Karlstad.

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Vi ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. I koncernen ingår systerbolaget Karlstads Energi AB som äger, producerar och säljer energi. Vi är två separata bolag för att ellagen inte tillåter att elförsäljning och nätverksamhet bedrivs av samma företag.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

25 April 2024