Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vilka verksamheter får el om det uppstår brist och det måste prioriteras?

Det är inte en offentlig uppgift. Men det är verksamheter som identifierats som samhällsviktiga verksamheter, alltså verksamheter där ett elavbrott riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhället. Det kan också se olika ut beroende på hur läget är när eleffektbristen uppstår.

Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg utan kan vara privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.