Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vilka elarbeten får jag inte göra själv?

Du får inte:

  • Nyinstallera fasta ledningar, rör, dosor, uttag och kopplingsutrustningar.
  • Göra en fast anslutning eller losskoppling av fast ansluten maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning.
  • Utföra, ändra eller reparera en tillfällig anläggning där arbetet kräver verktyg.
  • Installera golvvärme (Obs! Det är inte säkert att elinstallatörer kopplar in det andra har installerat).

Kontakta istället en elinstallatör som är godkänd av Elsäkerhetsverket.

Känner du dig osäker?

Ta reda på om du får göra eljobbet själv Länk till annan webbplats.