Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vi är två personer som flyttar in, hur gör vi då?

Det är bara en person som står på elnäts- och elhandelsavtalen. Om ni är två som flyttar ihop måste ni bestämma vem av er som ska vara stå på avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.