Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vem kontaktar jag för att fråga om återställning av mark och vägar?

När vi genomfört ett stadsnätsarbete där asfaltering krävs beställer vi återställning av asfalt av Karlstads kommun.

Har du synpunkter gällande återställning på din mark kan du kontakta oss så tar vi ärendet vidare.