Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vem bestämmer vilka verksamheter som ska få el om det är elbrist?

Det är en gemensam process och ett samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag. Skulle det uppstå en effektbrist är det Svenska kraftnät Länk till annan webbplats. som ger order om att koppla från elkunder där det behövs enligt den bestämda prioriteringsordningen. Tack vare detta kan man undvika mer omfattande strömavbrott.