Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Varför måste jag betala effektavgift?

Effektavgiften är till för att få dig som användare att sprida ut din elanvändning. Vårt mål som nätägare är att fördela elförbrukningen så mycket det går över dygnet för att minska belastningen på elnätet. Om våra användare gör det, blir resultatet att förbrukningen i stort sprids ut. Då får vi ett hållbart nät som kräver mindre underhållskostnader och det gör att vi kan ha lägre priser för dig som kund.