Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Varför måste allt kopplas upp?

Du måste inte koppla upp någonting alls, men det kan förenkla din vardag. Med hjälp av en av de lösningar som vi på kommunen installerat kan du till exempel se i din telefon hur varmt det är i vattnet på den badplats du tänkte besöka.

Företag kan ha stor nytta av IoT i sina verksamheter.

Läs mer om IoT för företag