Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Varför görs en kreditupplysning på mig?

Vi gör alltid en kreditupplysning på våra nya kunder. Du har en grundläggande rätt att få teckna ett elnätsavtal men om du inte är kreditgodkänd kan vi neka dig som kund, eller så begär vi en säkerhet innan vi ingår avtal med dig.