Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad ska jag tänka på när det åskar?

Det absolut enklaste sättet att undvika problem är att dra ur alla kontakter när åskan går. Du kan även installera ett så kallat överspänningsskydd (prata med en elinstallatör), eller köpa åskskydd som kopplas in direkt i vägguttagen.

Läs samlade tips om åska