Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad ska jag göra vid strömavbrott?

Om strömmen går hemma ska du alltid börja med att kolla din elcentral och dina säkringar. Läs våra tips och råd om strömavbrott här.