Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad innebär de olika kostnaderna på min faktura?

Kostnaderna för din elförbrukning består av två delar:

  1. Kostnaderna för att du använder dig av elnätet = elnätsavgift
  2. Kostnaderna för elen du köper av din elhandlare = elhandelsavgift

Elnätsavgiften betalar du till oss på Karlstads El- och Stadsnät. Elhandelsavgiften betalar du till din elhandlare.

Om du köper din el av vårt systerbolag Karlstads Energi får du både elnätsavgiften och elhandelsavgiften på samma faktura. Köper du din el från någon av landets övriga elhandlare får du två separata fakturor – en för elnätsavgiften och en för elhandeln.