Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad händer om vi blir helt utan el?

Större avbrott är väldigt sällsynta för Sverige har ett välutvecklat och robust elnät. Men det finns risk för elbrist om vi använder mer el än vad vi kan producera och importera. Då finns en metod för att se till att elen i första hand går till de verksamheter som verkligen behöver elektricitet, som till exempel sjukhus och andra samhällsviktiga funktioner. Metoden kallas för styrel. Vilka verksamheter som är prioriterade är inte offentligt och hur elen fördelas mellan verksamheter kan också bero på hur läget är när elbristen uppstår.

Karlstads kommun arbetar löpande med att ha en plan för eventuell elbrist, tillsammans med andra berörda aktörer.

Läs om trygg energiförsörjning hos Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.