Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad händer om jag inte anmäler att jag flyttat ut?

Om du inte anmäler till oss att du flyttar ut får du betala elnätsavgiften för din förra bostad tills du gör anmälan om utflytt.