Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad gör Karlstads kommun för att spara el?

Nu pågår en bred inventering där vi ser över vad vi som kommun ur ett större perspektiv kan göra för att spara el i våra verksamheter. Men vi uppmanar redan nu alla som arbetar i kommunen att göra det man kan för att spara el redan nu – släcka lampor i rum man inte är i och inte låta apparater stå på standby till exempel.


Läs mer

Krisinformation.se om Styrel Länk till annan webbplats.

Energimyndighetens rekommendationer för minskad elförbrukning Länk till annan webbplats.