Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad är näthyra?

Utöver månadsavgiften för de tjänster du väljer tar vi ut en näthyra på 60 kr/mån för villor. Avgiften tas ut för att kunna driva nätet på bästa sätt och kan liknas vid den fasta elnätsavgiften, till exempel.