Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad är LoRa?

LoRa är namnet på den trådlösa teknik som gör det möjligt att koppla upp saker i samhället. LoRa står för long range – lång räckvidd, eftersom den trådlösa tekniken når ut över väldigt stora områden. Ett fåtal antenner räcker för att täcka en hel kommun. Vi har redan byggt upp ett LoRa-nätverk i Karlstad och kommer att fortsätta att bygga ut det ytterligare. Det fina med LoRa-tekniken är att oavsett vad du vill ansluta så kan vi se till så att det fungerar!