Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Vad är IoT?

IoT är en förkortning av Internet of Things, översatt till sakernas internet på svenska. Namnet är ett samlingsbegrepp på tekniska prylar, verktyg, hjälpmedel och sensorer som går att ansluta till internet. När man pratar om IoT är det inte främst datorer och mobiltelefoner man menar, utan snarare sådant som man annars inte ser som en uppkopplad pryl. Det kan röra sig om allt från gatubelysning till livbojar och soptunnor.