Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Kan jag ta med mitt avtal när jag flyttar?

Nej. Ditt elnätsavtal är kopplat till bostaden och du kan inte ta med avtalet vid flytt. Kontakta oss för att anmäla utflytt och teckna ett avtal för din nya bostad om du flyttat inom vårt nätområde.