Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Hur troligt är det att det kommer bli eleffektbrist i Sverige i vinter?

Svenska Kraftnät har sänkt risknivån från reell till låg tack vare en bättre energisituation i Europa. Se aktuell lägesbild hos Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats..