Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Hur lång tid kan jag bli utan el?

För de som drabbas och blir utan el rör det sig om kortare avbrott under den tid på dygnet då nätet är som tyngst belastat. Avbrotten kommer att roteras, så att olika områden blir utan el en stund var. Kom dock ihåg att elavbrott kan ske när som helst och du ska alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak.