Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Hur kan jag påverka min elnätsavgift?

Din elnätsavgiften består av fyra delar. Den del du kan påverka allra mest är den som kallas effektavgift.

Fast avgift

Den fasta avgiften är samma varje månad och beror på vilket avtal du tecknat med oss. Den varierar beroende på hur stor säkringsstorlek du har.

Elöverföringsavgift

Fungerar som hyra för elnätet och bekostar underhåll av elnätet samt transporten av el från din elhandlare till din bostad.

Effektavgift

Effektavgiften är den del av elnätsavgiften som du som kund kan påverka allra mest för att sänka dina elnätskostnader. Effektavgiften bestäms baserat på den timme i månaden som du använder som allra mest el. Genom att sprida ut din elanvändning, kan du alltså minska din effektavgift.

Höglastningsavgift

På vardagar under november–mars mellan klockan 06:00-18:00 tillkommer en fjärde del på elnätskostnaderna. Den räknas ut på samma sätt som effektavgiften.

Lär dig mer om hur effektavgiften funkar