Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Hur gör jag om en anhörig avlidit?

Du ska anmäla dödsfall till oss så att vi kan avsluta eventuella avtal som den avlidne hade. Efterlevande som bor kvar i samma bostad och som inte stått på avtalen måste teckna nya med oss och elhandelsbolaget för att få el.