Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Hur funkar det om vi är två som flyttar isär?

Vid separation, när en bor kvar, behöver du kontakta oss och ditt elhandelsbolag. Avtalen är personliga och ska stå på den som bor kvar.