Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Landsbygd

Här hittar du information för dig som bor på landsbyggden och vill ansluta din fastighet till stadsnätet.

Kan jag få fiber till mitt hus?

Vi har en webbtjänst där du kan se vart stadsnätet just nu finns och byggs ut. Sök på din adress för att se om nätet finns nära dig! Länk till annan webbplats.

Hur funkar det med stadsnät utanför tätbebyggelse?

Karlstads kommun är en relativt stor kommun till ytan, vilket innebär långa avstånd mellan orter och områden. När vi bygger ut stadsnätet har vi börjat i centrala Karlstad och arbetar oss nu utåt med siktet på att kunna ansluta så många som möjligt.

När kommer fiber till mitt område?

Det är svårt att ge en exakt tidsplan eftersom vi gräver långa sträckor med en del utmaningar längs vägen. Vi behöver få godkänt av alla markägare som vi passerar längs sträckan vi gräver och ibland behöver vi söka tillstånd hos Trafikverket och Naturvårdsverket. Vissa gånger kan det till och med vara så att vi behöver lägga om planen för att en fridlyst blomma behöver fredas.

Ekonomin påverkar

De långa sträckorna tar inte bara lång tid att gräva, det är oftast relativt kostsamt också. Var vi bygger styrs därför främst av två saker:

 • Vilka adresser som vi kan få bidrag för att ansluta.
 • Var vi fått in tillräckligt med beställningar.

Om du kan gå samman med grannar i ditt område för att tillsammans beställa fiber av oss så ökar chansen att vi kommer till ert område snabbare.

I filmklippet visar vi hur det går till när vi bygger ut stadsnätet på landsbygden.

Helskärm

För att se filmen i större format kan du klicka på filmens rubrik, så kommer du till Youtubes webbplats där du kan välja helskärmsläge.

Undertexter

Inne på Youtube kan du också välja att slå av eller på undertexter.

Vi får bidrag för utbyggnationen av stadsnätet

Bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen

PTS (Post- och Telestyrelsen) Bredbandsstöd finns till för att främja tillgängligheten och öka internetanslutningen i Sverige. Det erhållna stödet från PTS har inte bara ökat tillgängligheten till snabbt och pålitligt bredband, utan det har också spelat en viktig roll för att minska den digitala klyftan i samhället.

År 2020 tilldelades Karlstads El- och Stadsnät stöd från PTS, vilket möjliggör utveckling av bredbandsinfrastrukturen i vårt nätområde under de kommande åren.

Byggnader som tilldelas bredbandsstöd från PTS kan anslutas från 20.000-40.000 kronor via Karlstads El- och Stadsnät. Vill du göra en beställning kan du klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om PTS bredbandsstöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Vi bygger stamsträckor med Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi bygger stamsträckor för fiber med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Värmland. Detta för att kunna ansluta fler till ett stabilt bredband på landsbygden. Här kan du läsa mer om projektet.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av ERUF, kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Sträckor som byggs

Nedan följer en lista på de stamsträckor (större fibersträckor) som planerar att byggas.

Delomgång 1 (klar)

 • Östanås till Duved
 • Kägelholm till Herrån-Acksjön
 • Drögsforsen till Åstorp

Delomgång 2 (klar)

 • Korsning väg 736 till Nybacka-Solberg-Södra och Norra Rådom
 • Väse/Arnövägen till Arnön
 • Rockmyren till Smedstad
 • Sutterhöjden/Norenberg till Ölmhult
 • Väse-Berg (Väse) till Lövhöjden
 • Fågelviks-Hult till Laskerud

Delomgång 4 (klar)

 • Norra Mon (avslutad)
 • Ölmhult (avslutad)
 • Bofasterud (avslutad)
 • Ulvsby-Nybacka (pågår)
 • Österängarna (avslutad)

Delomgång 5 (klar)

 • Gotland/Rödmossen-Ängebäckstorp (avslutad)
 • Lyckåsen-Rallarberget (pågående)
 • Hammargrinden-Rosenberg (pågående)
 • Torsborg-Mjöviksudd (avslutad)
 • Busterud-Jäverön Gård (avslutad)

Delomgång 6 (klar)Länsstyrelsen Värmlands satsning på bredbandsutbyggnad 2018-2022

Karlstads El- och Stadsnät var mellan 2018 och 2022 inkluderade i Länsstyrelsen Värmlands satsning för bredbandsutbyggnad. Detta innebar att vi fick ekonomiskt stöd på drygt 15 miljoner kronor för att driftsätta 633 adresser och bygga cirka 17 mil nytt fibernät.

Länsstyrelsen Värmland pekade ut de mest glesbefolkade områdena i sju kommuner, däribland Karlstads kommun (se karta), som fick möjlighet till stöd. Projektet har i längden inneburit att Karlstads El- och Stadsnät har kunnat erbjuda fiber till fler adresser som legat i anslutning till de adresser som projektet finansierat.

Målet var att driftsätta 633 nya adresser och gräva ner 17 mil fibernät. När projektet avslutades i december 2022 hade vi anslutit hela 718 adresser och grävt 18 mil fiber.

Ägare till fibernätet efter projekttidens slut är Karlstads El- och Stadsnät AB.

Bakgrund

Projektet finansierades av Länsstyrelsens fondverksamhet för bredbandsutbyggnad. Fondverksamheten förses med medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som finansierar utbyggnad av accessnät samt EU programmet Norra Mellansverige (ERUF), som finansierar utbyggnad av ortsammanbindande nät/stamnät.

Sidan uppdaterad: 2023-11-30

Hittade du rätt information på sidan?

Fiber
Ansluta