Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Inplacering i våra datahallar

Ni kan hyra plats för företagets switchar och servrar hos oss.

Våra datahallar

Operatörshotellet

I Karlstad har vi en central nod med ett operatörshotell. Det är en säker placering av för företagets kommunikationsutrustning och servrar och därigenom en enkel access till stadsnätet.

Operatörshotellet är uppfört enligt stränga krav. Lokalen har kraftförsörjning via ett dieselaggregat och möjlighet till UPS. Temperatur och luftfuktighet regleras via en klimatanläggning och skalskydd, larm- och passersystem skyddar anläggningen från obehöriga.

Områdesnoder

Vi har även områdesnoder där vi erbjuder inplacering för utrustning som behöver vara längre ut i vårt nät.

Kontakta oss för mer information

Hör av er om ni vill veta mer om inplacering i någon av våra datahallar.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?

Fiber