Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se
Elnät Karlstads El- och Stadsnät

Kabelgrävning på Romstad 1/3 - 1/5

Under perioden 1 mars till 1 maj kommer vi att utföra en kabelgrävning på Romstad för byte av kablar på elnätet.

Arbetetsomfattning

Det kommande arbetet omfattar en kabelgrävning för att byta kablar på elnätet. Under perioden för arbetet kan framkomligheten på vägarna vara begränsad. Vid tillfällen kommer strömmen behöva brytas för att utföra arbetet. Vid planerade strömavbrott kommer berörda kunder meddelas två dagar i förväg innan vi bryter strömmen.

Berörda gator för kabelgrävningen:

  • Blomstergata
  • Lilla romstadgatan
  • Västerstrandsgatan

Se bifogad bild för förtydligande.

Berörda vägar för kabelgrävning (markerade med gul färg)

Sidan publicerad: 2024-02-22

Hittade du rätt information på sidan?

El
Grävning