Logotyp

Karlstads Bostads AB väljer Karlstads Energi som kommunikationsoperatör

Den 23 januari tog styrelsen i Karlstads Bostads AB beslut att tilldela Karlstads Energi avtal avseende kommunikationsoperatörstjänster.

Avtalet med Karlstads Bostads ABs nuvarande leverantör går ut 30 november 2024. Från och med 1 december 2024 är Karlstads Energi ny kommunikationsoperatör.

Sidan uppdaterad: 2024-01-25

25 April 2024