Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se
Annica Marmolin utanför lastbilen som ska åka till Ukraina

Idag skickar vi reservkraft till Ukraina

Vi på Karlstads El- och Stadsnät gör vad vi kan för att hjälpa till i krigsdrabbade Ukraina.

Elförsörjningen är bara ett av alla problem som följer i krigets fotspår i Ukraina. Vi på Karlstads El- och Stadsnät gör vad vi kan för att hjälpa till – och skickar idag ytterligare en lastbil med reservkraftverk till landet.

Redan för ett år sedan fick vi möjlighet att hjälpa till i en av de mest utsatta områdena i Ukraina då vi skickade ett reservkraftverk till Lviv Länk till annan webbplats.. Reservkraften kunde bland annat användas på ett sjukhus i staden. Nu är vi glada att återigen kunna hjälpa till genom att skicka ner mer material.

– Vi skickar ett hög- och lågspänningsställverk, ett elkraftverk och en transformator. Allt i syfte att hjälpa till med elförsörjningen i landet, berättar Annica Marmolin, driftchef på Karlstads El- och Stadsnät.

Skickas till platser med mest behov

Materialet ska användas på platser i landet som just nu har akut behov av hjälp med elförsörjning.

– Det känns fantastiskt att kunna bidra med någonting för att hjälpa till i den hårt utsatta situation Ukraina befinner sig i. När frågan kom tvekade vi såklart inte, utan det material vi kan bidra med skickar vi, säger Annica.

Materialet skickas från Karlstad under torsdagen 5 oktober.

Vad är ett reservkraftverk?

Ett reservkraftverk är en anläggning som utformats för att leverera elektrisk ström när det ordinarie elnätet upplever avbrott eller strömavbrott. Dessa kraftverk är avsedda att fungera som en backupkälla för att säkerställa kontinuerlig elförsörjning i nödsituationer.

Hur funkar det?

När strömmen i det vanliga elnätet avbryts aktiveras reservkraftverket automatiskt eller manuellt. Det börjar producera elektricitet och distribuerar den till anslutna system eller enheter för att upprätthålla viktig elektrisk funktionalitet, som belysning, kylning, värme och drift av nödutrustning.

Sidan publicerad: 2023-10-05

Hittade du rätt information på sidan?

El
Fiber