Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se
Elnät Karlstads El- och Stadsnät

Tyck till om våra planer

Karlstad växer - och elnätet måste hänga med! För att vi i framtiden ska klara av att leverera tillräckligt mycket el hem till dig måste vi ständigt expandera elnätet. Och nu är det dags för nybygge!

Under senare delen av 2026 kommer vi påbörja ett stort arbete i elnätet i Karlstad. Vi behöver bygga en ny mottagningsstation på Våxnäs - och koppla ihop den med två av våra befintliga mottagninsstationer på varsin sida av stan. Det medför att vi måste gräva ner nya kablar genom Karlstad och det kan påverka dig där du bor eller kanske på vägen till jobbet eller skolan.

De områden som främst kommer att påverkas av arbetet är:

  • Hultsberg och Våxnäs
  • Norrstrand och Nobelplan
  • Klarälvsbanan från Kroppkärrssjön till Stockfallet

Vi är ledsna över att behöva röra till det - men arbetet är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta leverera el till vår växande stad!

Tyck till om planen

Det är ju ett tag kvar tills vi sätter spaden i backen - men just nu skulle vi vilja att du tycker till om våra planer - eller vårt samrådsunderlag som vi kallar det. Alla åsikter vi kommer få in kommer vi använda i det fortsatta planeringsarbetet.

Skicka in synpunkter eller frågor senast den 18 augusti.

Tack för din hjälp!

Sidan publicerad: 2023-06-20

Sidan uppdaterad: 2023-06-21

Hittade du rätt information på sidan?

El
Fiber