Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Elmätarbyten 2021–2024

Under 2021-2024 byter vi alla el- och fjärrvärmemätare i Karlstads kommun. Här hittar du samlad information om mätarbytet.

När byter ni min mätare?

Här kan du se en lista över Karlstads områden och när vi räknar med att göra mätarbyten där. Listan är preliminär och kan komma att ändras. Vi kontaktar dig i god tid innan det är dags att byta din mätare. Logga in på Mina Sidor Länk till annan webbplats. för att kolla att de kontaktuppgifter vi har till dig är aktuella, så att vi kan nå dig när det är dags.

Bellevue – vecka 17-21 2023

Bergvik – vecka 22-26 & 31-35 2023

Björkås – vecka 17-21 2023

Bomstad – vecka 22-26 & v.31-35 2023

Bredsanden/Edsberg – vecka 22-26 & 31-35 2023

Dingelsundet – vecka 17-23 2023

Eriksberg – vecka 22-26 & 31-35 2023

Färjestad – vecka 22-26 & 31-35 2023

Gruvlyckan – vecka 17-21 2023

Gräsdalen – vecka 17-21 2023

Gustavsberg – vecka 22-26 & 31-35 2023

Haga – vecka 7-16 2023

Hagalund norra – vecka 22-26 & 31-35 2023

Hagalund södra – vecka 17-21 2023

Heden – vecka 17-21 2023

Henstad – vecka 22-26 & 31-35 2023

Herrhagen – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Hultsberg - vecka 22-26 & 31-35 2023

Jakobsberg – vecka 17-21 2023

Jäverön – vecka 17-21 2023

Kalvholmen – vecka 17-21 2023

Kanikenäset – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Kasernhöjden – vecka 7-16 2023

Klara – vecka 7-16 2023

Knappstad – vecka 17-21 2023

Kronoparken – vecka 36-45 2022

Kvarnberget – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Lamberget – vecka 17-21 2023

Lorensberg – vecka 36-45 2022

Norra Kroppkärr – vecka 36-45 2022

Norrstrand – vecka 7-16 2023

Orrholmen – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Randviken – vecka 22-26 & 31-35 2023

Romstad – vecka 17-21 2023

Rud – vecka 22-26 & 31-35 2023

Råtorp – vecka 22-26 & 31-35 2023

Sandbäcken/Sanna – vecka 22-26 & 31-35 2023

Sjöstad – vecka 36-45 2022

Skutberget – vecka 22-26 & 31-35 2023

Sommarro – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Stockfallet – vecka 36-45 2022

Strand – vecka 17-21 2023

Sundsta – vecka 7-16 2023

Södra Kroppkärr – vecka 36-45 2022

Sörmon – vecka 22-26 & 31-35 2023

Tingvallastaden – vecka 7-16 2023

Tormestad – vecka 17-21 2023

Tullholmen – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Tyggårdsviken/ Inre hamn – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Viken – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Våxnäs – vecka 22-26 & 31-35 2023

Välsviken – vecka 17-21 2023

Yttre hamn – vecka 46-50 2022 & 1-6 2023

Zakrisdal – vecka 17-21 2023

Örsholmen – vecka 17-21 2023


Vad kostar mätarbytet?

Ingenting! Mätarbytet är gratis.

Hur lång tid tar mätarbytet?

Arbetet tar cirka 30 minuter. När vi gör bytet behöver vi antingen stänga av elen eller värmen och varmvattnet – vilket beror på vilket mätare som byts. Har du känslig elektronik ber vi dig därför att koppla bort den innan vårt besök. När mätarbytet är klart kollar vi att strömmen är påslagen och lämnar information om att vi har varit på plats.

Vad ska jag tänka på inför mätarbytet?

Om vi inte kan nå din el- eller fjärrvärmemätare från utsidan behöver du eller annan myndig person över 18 år vara hemma för att släppa in oss.

 • Flytta eventuella föremål som blockerar platsen.
 • Skydda eller klipp ner eventuella buskar eller andra växter framför mätarskåpet.
 • Se till att inga djur är i vägen för våra tekniker.
 • Se till platsen är i elsäkert skick i enlighet med Elsäkerhetslagen Länk till annan webbplats..
 • Koppla bort känslig elektronik.

Vad innebär elsäkert skick?

Du som har en elanläggning ska, enligt de lagar och regler som finns, se till att:

 • kontrollera och underhålla din elanläggning så att den förblir säker över tid.
 • åtgärda fel och brister.
 • byta ut eller reparera skadade och slitna delar.
 • hålla anläggningen i ett sådant skick att den uppfyller de krav som finns och är säker att använda.
 • avända anläggningen på ett säkert sätt och på det sätt som den är utförd för och anpassad till.
 • anpassa anläggningen om förhållandena förändras, till exempel om du börjar använda din elanläggning på ett nytt sätt.
 • allt arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter.

Du som innehar elektrisk utrustning som är ansluten till anläggningen ska se till att:

 • kontrollera utrustningen löpande så att den är säker och skyddar mot person- och sakskada.
 • underhålla utrustningen på ett godtagbart sätt.
 • använda utrustningen på ett sätt som inte riskerar säkerheten.

Kan jag boka om tiden jag fått för byte?

Ja. Du kan boka om din förbokade tid för mätarbytet genom att kontakta vår entreprenör Hydrostandard Mätteknik Nordic AB. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du i tidsbokningsbrevet som du fått i brevlådan. Hydrostandard kan även svara på frågor om mätarbytet.

Hydrostandards kundservice: 0243-248510

Varför ska ni byta ut min mätare?

Vi byter ut alla mätare i kommunen eftersom Energimarknadsinspektionen tagit fram nya krav för framtidens mätare. De nya mätarna behöver ha funktioner som kan skapa en mer utvecklad elmarknad för att möta framtidens miljömål.

Din nya mätare har flera smarta funktioner som du kan ha nytta av. Bland annat kommer den att ge dig möjlighet att följa din elförbrukning löpande.

Om du producerar egen el är mätaren även förberedd för att mäta den el du vill sälja vidare. Dessutom kommer den vara utrustad för att ge dig snabbare service vid avbrott då det blir möjligt att se exakt var avbrottet har skett.

Din nya mätare är helt enkelt ett steg på vägen mot en miljösmart framtid!

Kan ni byta min elmätare samtidigt som ni byter fjärrvärmemätaren?

Om du har både en elmätare och en fjärrvärmemätare som ska bytas så kommer vi försöka samordna så att bytet görs på samma dag. Vi kan tyvärr inte lova att det kommer att gå, det beror på det är olika montörer som byter de olika mätarna. Vi på Karlstads El- och Stadsnät genomför projektet tillsammans med vårt systerbolag Karlstads Energi. Vi byter elmätarna och Karlstads Energi byter fjärrvärmemätarna.

Behöver jag legitimera mig med BankID i samband med mätarbytet?

Nej, det behöver du inte göra. Vi och våra samarbetspartners ringer aldrig och ber dig legitimera dig med BankID. Om det händer så kan det handla om ett bedrägeriförsök. Om det händer dig så ska du avsluta samtalet direkt.

Om du känner dig osäker, be att få ringa upp Karlstads El- och Stadsnät själv för att kontrollera om personen i fråga verkligen arbetar hos oss eller våra partners.

Vilka fördelar har min nya mätare?

Din nya mätare har flera smarta funktioner som du kan ha nytta av. Till exempel kan du:

 • följa din elförbrukning live genom att ansluta en tredjepartslösning till HAN-uttaget på mätaren
 • mäta ditt överskott som microproducent
 • få snabbare service vid avbrott.

På din mätare finns ett HAN-uttag i vilket du kan ansluta en extern tredjepartslösning som mäter din elförbrukning löpande. Du behöver köpa den externa lösningen, ofta kallad “puck” från ett företag som säljer dem.

OBS! Ditt HAN-uttag måste aktiveras innan du kan använda det. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Manualer

Svara på en enkät om mätarbytet

Om du har fått din mätare bytt så är vi nyfikna på hur du upplevde bytet. Berätta gärna det för oss i vår enkät, det tar 1–2 minuter.

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?