Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Driftstörning Hagaborg

Vi kommer göra ett akut avbrott på en station på Hagaborg. Det är problem med en brytare som behöver åtgärdas omgående. Strömavbrottet påverkar kunder på Hagaborgsgatan 1A och Hantverkaregatan 1-31.

Arbetet och det medföljande strömavbrottet beräknas pågå under en timme.

Sidan publicerad: 2024-02-27

Sidan uppdaterad: 2024-03-01

Hittade du rätt information på sidan?

El
Driftstörning
Strömavbrott