Other languages

Karlstad el- och stadsnät itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstadnat.se

Försenad sophämtning vecka 2

På grund av trasiga sopbilar och väglaget ligger vi efter med sophämtningen vecka 2. Vi ber dig låta sopkärl stå vid tomtgränsen tills vi tömt det. Tack för din förståelse!

Sidan publicerad: 2024-01-09

Sidan uppdaterad: 2024-01-12

Hittade du rätt information på sidan?

Driftstörning