Sidan uppdaterad: 2024-04-23

Tillfälliga sopkärl på Södra Kroppkärr

På grund av vägarbetet som pågår på Mårdvägen och Rådjursvägen kommer inte vi fram med sopbilen till tomtgränsen på de gatorna just nu. Vi har därför placerat ut tillfälliga sopkärl för rest- och matavfall vid Innersvängen, se bilden med orange prickar för att se var de är placerade.

Eftersom sopbilen inte kan ta sig in på ett arbetsmiljösäkert sätt behöver du som bor på Mårdvägen och Rådjursvägen lämna ditt rest- och matavfall i de tillfälliga sopkärlen tills vägarbetet är klart och vägen farbar igen. Vägarbetet beräknas vara färdigt i slutet på juni.

Med andra ord kommer sopbilen inte åka in på respektive gata för sophämtning.

De tillfälliga sopkärlen vid Innersvängen är till för mat- & restavfall.

Hämtning av pappers- och plastförpackningar samt trädgårdsavfall

Om du har sopkärl för plast- & pappersförpackningar och/eller trädgårdsavfall kan du antingen dra ner dina kärl till Innersvängen på hämtningsdagen, eller tillfälligt pausa din hämtning under vägarbetet. Om du vill pausa hämtningen betalar du inte för hämtningstjänsten under tiden som vägarbetet är igång.
Välkommen att höra av dig till kundservice för att pausa din hämtning.

Du når kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller 054-540 71 00

Tack för att du återvinner med oss!

Vill du veta mer?

Hitta och läs mer nyheter från Karlstads Energi