Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Lägsta rörliga priset sedan 2020

Som vi förutspådde i månadsinfon för maj sjönk det rörliga priset i maj till den lägsta nivån på fyra år.
Vi kan se fram emot fortsatt låga rörliga priser i juni.
Utvecklingen för de fasta priserna är mer osäker efter en uppgång i maj.

Det rörliga priset

Efter en kall april fick vi tidigt högsommarvärme i maj. Det ledde till att snösmältningen tog ordentlig fart i norra Sverige vilket satt press på det rörliga priset.

I södra Sverige pressades det rörliga priset flera timmar av den allt större solcellsproduktionen. Under vissa helgtimmar när vi i Sverige har låg förbrukning importerade vi till och med el från Tyskland på grund av den stora solcellsproduktionen där. Det gav flera timmar med minuspriser i hela Sverige.

Snösmältningen i norra Sverige har nu nått sin kulmen vilket innebär att vattenkraftsproducenterna har bättre kontroll på sin produktion, något som kan innebära högre rörligt pris vissa timmar.

Sammantaget gör vi bedömningen att det rörliga priset kan stiga något i juni, någon större ökning lär det inte bli tal om utan priset kommer alltjämt ligga på förhållandevis låga nivåer.

De fasta priserna

Många hade nog en förhoppning att de fasta priserna skulle sjunka när vårfloden tog fart. En förhoppning som kom på skam.

I stället fick stigande gaspris och nederbörd klart under det normala de fasta priserna att stiga under maj. Även stigande priser på utsläppsrätter har pressat de fasta priserna uppåt.

Oro för fortsatt minskade leveranser av flytande naturgas, LNG, gör att priset på gas väntas fortsätta upp i juni vilket i så fall lär dra med sig de fasta priserna.

Flera kunder som Karlstads Energi varit i kontakt med väntar på att de låga fasta priserna som vi hade för några år sedan ska återvända. I dagsläget finns det inte något som talar för det. Skulle vi få en regnig sommar lär de fasta priserna sättas under press men någon stor nedgång ser vi inte framför oss så länge gaspriset ligger kvar på nuvarande nivåer.

Vill du veta vad du ska betala för din el är våra fasta avtal att rekommendera.

Den hydrologiska balansen

Medeltemperaturen i landet blev i maj 15,0 grader, att jämföra med normala och betydliga kyligare 11,5 grader. Nederbörden blev drygt hälften av den normala i maj vilket gjorde att den hydrologiska balansen försämrades. Ostadiga väder i början av juni gör att den hydrologiska balansen kan återhämta sig något.

Månadens grafer

Vår i Karlstad
Vår i Karlstad
Vår i Karlstad

De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal som ska ge ett överskott.
En fast avgift på 24 kronor per månad och anläggning tillkommer.

Elpriset, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, påverkas bland annat av temperatur, nederbörd och hur tillgänglig kärnkraften är. Även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

Karlstads Energis månadsinfo publiceras normalt i början av varje månad. Informationen har inhämtats från källor som Karlstads Energi bedömer vara tillförlitliga. Karlstads Energi kan inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt. Vi kan därför inte ta ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på vår information om elmarknaden.