Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Rörliga priset vände ned i april

Som vi förutspådde i månadsinfon för mars sjönk det rörliga priset i april. Vår bedömning är att den utvecklingen fortsätter i maj.
Utvecklingen för de fasta priserna är fortsatt mer osäker.

Det rörliga priset

Efter en procentuellt kraftig uppgång på 20 procent i mars vände det rörliga priset ned i april. Månaden inleddes med lågtrycksbetonat väder och mer vindkraftsproduktion vilket gjorde att vi fick flera dygn med negativa priser.

Under andra halvan stabiliserades vädret och kylan gjorde ett starkt återtag vilket försenade vårfloden och därmed höll uppe det rörliga priset.

I maj har vårvärmen äntligen gjort entré vilket i inledningen av månaden satt press på det rörliga priset. Lägg därtill att Oskarshamn 3 är på väg tillbaka efter revision och vi har flera faktorer som pekar mot ett sjunkande rörligt pris även i maj.

De fasta priserna

I månadsinformationen för april spådde vi att utvecklingen för de fasta priserna var osäker. Så blev också fallet.

De fasta kontrakten med kort löptid rörde sig både upp och ned under månaden för att i slutet av april landa på samma nivå. Årskontraktet för 2025 steg däremot på högre bränslepriser och högre priser på utsläppsrätter. Oroligheterna i Mellanöstern stöttade också uppgången.

Utvecklingen för de fasta priserna är fortsatt osäker i maj.

Vill du veta vad du ska betala för din el är våra fasta avtal ett bra val eftersom priserna kommit ned en hel del sedan i höstas. Som läget är nu känns det inte givet att priserna fortsätter ned från dagens nivåer.

Den hydrologiska balansen

Medeltemperaturen i landet blev i april kyliga 5,8 grader, att jämföra med normala 6,5 grader. Nederbörden var lite över det normala.

Månadens grafer

Vår i Karlstad
Vår i Karlstad
Vår i Karlstad

De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal som ska ge ett överskott.
En fast avgift på 24 kronor per månad och anläggning tillkommer.

Elpriset, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, påverkas bland annat av temperatur, nederbörd och hur tillgänglig kärnkraften är. Även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

Karlstads Energis månadsinfo publiceras normalt i början av varje månad. Informationen har inhämtats från källor som Karlstads Energi bedömer vara tillförlitliga. Karlstads Energi kan inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt. Vi kan därför inte ta ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på vår information om elmarknaden.