Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Rörliga priset upp 20 procent i mars

Det rörliga priset steg cirka 20 procent i mars, något vi förutspådde i månadsinfon förra månaden.

När lågtrycken nu står på kö kan vi vänta oss att det rörliga priset vänder ned i april. Utvecklingen för de fasta priserna är mer osäker.

Det rörliga priset

Mars inleddes med högtrycksbetonat och vindfattigt väder. Även om månaden avslutades med mer lågtryck var vindkraftsproduktionen under den normala vilket fick det rörliga priset att stiga jämfört med februari, detta trots att Tyskland hade flera timmar med negativa priser i slutet av månaden. I takt med att soltimmarna ökar lär även antalet timmar med minuspriser göra det samma.

April ser ut att bjuda på varannanveckas-väder med ökad vindkraftsproduktion. Vi kan också se en tendens till ökad vårflod.

Sammantaget gör vi bedömningen att det rörliga priset kommer sjunka i april och vi ser flera månader med låga rörliga priser framför oss.

De fasta priserna

Under mars låg de fasta priserna relativt still. Det är uppenbart att de fasta priserna har stött på motstånd efter en längre periods nedgång.

Den varierade väderbilden vi ser i april skulle kunna få de fasta priserna att sjunka något, några dramatiska nedgångar ser vi dock inte framför oss.

Vill du veta vad du ska betala för din el är våra fasta avtal bra alternativ i och med nedgången det senaste halvåret.

Den hydrologiska balansen

Mars präglades av milt väder och medeltemperaturen i landet blev 3,5 grader, att jämföra med normala 1,8. Nederbörden var något under det normala vilket gör att hydrologiska balansen ligger runt normala nivåer.

Månadens grafer

Vår i Karlstad
Vår i Karlstad
Vår i Karlstad

De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal som ska ge ett överskott.
En fast avgift på 24 kronor per månad och anläggning tillkommer.

Elpriset, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, påverkas bland annat av temperatur, nederbörd och hur tillgänglig kärnkraften är. Även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

Karlstads Energis månadsinfo publiceras normalt i början av varje månad. Informationen har inhämtats från källor som Karlstads Energi bedömer vara tillförlitliga. Karlstads Energi kan inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt. Vi kan därför inte ta ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på vår information om elmarknaden.