Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Elpriserna på väg ned

Även om snön fortfarande ligger vit i Värmland ser vi slutet på vintern – något som fått elpriserna att sjunka under de senaste veckorna.

Det rörliga priset

I information förra månaden spådde vi att januaris rörliga pris skulle ligga i nivå med decembers. Något som visade sig stämma väldigt väl - januari blev något öre dyrare. Efter en kall inledning på månaden, där det rörliga priset hamnade över 200 öre/kWh i dygnsgenomsnitt 5 januari, växlade vädret mellan varmare och kallare för att avsluta månaden milt. Det milda och blåsiga vädret ledde till och med till negativa priser under nattimmar i slutet av januari.

Februari inleddes milt och en efter en tillfällig knäpp med lägre temperaturer ser det återigen milt ut i prognoserna under resten av månaden. Vi kan därför vänta oss ett sjunkande rörligt elpris i februari.

De fasta priserna

Efter den kalla inledningen av januari började även de fasta priserna att röra sig nedåt. Den gynnsamma situationen med milt väder och välfyllda gaslager på kontinenten ligger som en blöt filt över de fasta priserna.

Med nuvarande milda väderprognoser ser vi att de fasta priserna kan fortsätta sjunka under februari. Det bör noteras att de fasta priserna har sjunkit en hel del under de senaste månaderna så vi kan inte förvänta oss några stora prisfall.

Vill du veta vad du ska betala för din el kommande år rekommenderar vi vårt avtal Fastpris 1 år.

Den hydrologiska balansen

Medeltemperaturen i Sverige blev i januari -2,3 grader, att jämföra med normala 0,67. Den hydrologiska balansen ligger just nu runt normala nivåer.

Månadens grafer

Vår i Karlstad
Vår i Karlstad
Vår i Karlstad

De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal som ska ge ett överskott.
En fast avgift på 24 kronor per månad och anläggning tillkommer.

Elpriset, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, påverkas bland annat av temperatur, nederbörd och hur tillgänglig kärnkraften är. Även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

Karlstads Energis månadsinfo publiceras normalt i början av varje månad. Informationen har inhämtats från källor som Karlstads Energi bedömer vara tillförlitliga. Karlstads Energi kan inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt. Vi kan därför inte ta ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på vår information om elmarknaden.