Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Svängiga elpriser i december

Kallt, milt och kallt igen.

December bjöd på omväxlande temperaturer – och det svängde även rejält om elpriserna.

Vi kan vänta oss en liknande utveckling i januari.

Det rörliga priset

December inleddes med kallt och vindfattigt väder i Skandinavien vilket fick elpriserna att stiga. Elpriserna var till och med högre i Sverige än de var i Tyskland, något som är mycket ovanligt.

Efter halva månaden mildrades kylan vilket fick elpriserna att sjunka. När temperaturen återigen sjönk under julhelgerna steg inte elpriserna lika mycket vilket förklaras av en lägre efterfrågan på el under ledigheterna. Totalt hamnade december månads rörliga pris i nivå med novembers pris, något vi förutspådde i månadsinformationen förra månaden.

Även januari inleddes kallt, rekordkallt till och med. Även om vi har något mildare temperaturer när detta skrivs 11 januari ser kylan ut att återigen comeback under mitten av månaden. Januari ser ut att avslutas mildare och i de längre prognoserna syns inte någon återkommande kyla. Med tanke på den kalla inledningen kan vi vänta oss att det rörliga priset i januari landar ungefär på samma nivå som i december och november.

De fasta priserna

Även de fasta priserna svängde en del under december. När den starka kylan började synas i prognoserna steg även de fasta priserna för att sedan sjunka tillbaka när temperaturerna blev mildare.

De fasta priserna har även stigit för att sedan sjunka i januari. När det inte längre finns någon stark kyla i prognoserna framåt kan de fasta priserna börja röra sig nedåt. Årskontraktet för 2025 på Nasdaq har dock sjunkit så mycket att det kanske inte finns så mycket nedsida kvar. Räkna därför inte med några större nedgångar i närtid.

Den hydrologiska balansen

Precis som november blev även december kallare än normalt. Medeltemperaturen i landet blev -0,9 grader – att jämföra med normala 0,8 grader. Nederbörden var något under det normala vilket gör att den hydrologiska balansen nu uppvisar ett underskott på ungefär 5 TWh.

Månadens grafer

Vår i Karlstad
Vår i Karlstad
Vår i Karlstad

De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal som ska ge ett överskott.
En fast avgift på 24 kronor per månad och anläggning tillkommer.

Elpriset, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, påverkas bland annat av temperatur, nederbörd och hur tillgänglig kärnkraften är. Även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

Karlstads Energis månadsinfo publiceras normalt i början av varje månad. Informationen har inhämtats från källor som Karlstads Energi bedömer vara tillförlitliga. Karlstads Energi kan inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt. Vi kan därför inte ta ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på vår information om elmarknaden.