Inplacering i våra datahallar

Ni kan hyra plats för företagets switchar och servrar hos oss.

Våra datahallar

Operatörshotellet

I Karlstad har vi en central nod med ett operatörshotell. Det är en säker placering av för företagets kommunikationsutrustning och servrar och därigenom en enkel access till stadsnätet.

Operatörshotellet är uppfört enligt stränga krav. Lokalen har kraftförsörjning via ett dieselaggregat och möjlighet till UPS. Temperatur och luftfuktighet regleras via en klimatanläggning och skalskydd, larm- och passersystem skyddar anläggningen från obehöriga.

Områdesnoder

Vi har även områdesnoder där vi erbjuder inplacering för utrustning som behöver vara längre ut i vårt nät.

Kontakta oss för mer information

Hör av er om ni vill veta mer om inplacering i någon av våra datahallar.