Kontaktpersoner

Vi hjälper dig gärna med ditt ärende.

Erik Kornfeld

Telefon: 054-540 71 84

E-post: erik.kornfeld@karlstad.se

Mia Johansson

Telefon: 054-540 52 06

E-post: mia.johansson2@karlstad.se

Stefan Wahlberg

Telefon: 054-540 71 27

E-post: stefan.wahlberg@karlstad.se

Malin Pettersson

Telefon: 054-540 41 07

E-post: malin.pettersson@karlstad.se

Lars Elfstrand

Telefon: 054-540 73 74

E-post: lars.elfstrand@karlstad.se

Elin Bertilsson

Telefon: 054-540 80 13

E-post: elin.bertilsson@karlstad.se

Erika Eriksson

Telefon: 054-540 22 20

E-post: erika.eriksson3@karlstad.se

Linda Östberg

Telefon: 054-540 99 16

E-post: linda.ostberg@karlstad.se

Filip Andersson

Telefon: 054-540 64 76

E-post: filip.andersson@karlstad.se

Tobias Hedenström

Telefon: 054-540 71 11

E-post: tobias.hedenstrom@karlstad.se

Styrelsen 2023-2027

Karlstads Energis styrelse är politiskt tillsatt och består av sju ledamöter och lika många ersättare. Styrelsen beslutar i långsiktiga och övergripande frågor som rör bolaget och vår verksamhet.

Ola Sundgren (C), ordförande
Lena Palmehn (M), vice ordförande
Christer Alnebratt (S), andre vice ordförande
Lena Nilsson (S)
Anders Wickström (MP)
Henrik Lindblom (L)
Tony Edman (SD)

Bengt Holm (S)
Margareta Sandström (S)
Bengt Alsterlind (C)
Pontus Dahlberg (MP)
Gunnar Ordell (M)
Ove Ekman (KD)
Göran Bergström (KD)