Företag

Vi hjälper till med lösningar för laddplatser som möjliggör fossilfria transporter inom företaget. Hör av er till oss för rådgivning och vägledning genom hela processen.

Snart är laddplatser en självklarhet

Inom några år kommer tillgängligheten till laddplatser vara en förutsättning när företag väljer lokaler. Att erbjuda möjligheter till elbilsladdning visar att ni som arbetsgivare eller fastighetsägare tar ansvar och ligger i framkant.

Vi kan hjälpa er

Oavsett om ni är en stor eller liten arbetsgivare, eller om ni äger företagsfastigheter så kan vi hjälpa er att sätta upp egna laddplatser för hyresgäster, medarbetare eller till företagets fordonsflotta. Välkommen att kontakta oss för rådgivning om vad som passar just er bäst.

Välja laddare

För att kunna erbjuda elbildladdning vid en arbetsplats behövs laddare och en laddbox eller laddstolpe. Både laddboxar och laddstolpar är ofta möjligt att installera, valet bygger mer på förutsättningarna i fastigheten och vilken typ av service ni vill erbjuda. Det går också att kombinera lösningarna. Är ni osäkra på vilken typ av laddare ni ska ha? Vi hjälper gärna till. Tillsammans tittar vi på vilken typ av laddare som passar bäst hos er, vad er befintliga elanslutning klarar av och så går vi genom processen tillsammans.

En laddbox passar bra för parkeringsplatser som är knutna till en person och där fordonet står länge. Boxen har ett uttag och täcker alltså användningen för en parkeringsplats.

Om laddbox är det bästa alternativet för er erbjuder vi:

 • handledning
 • laddbox
 • installation

Om din elanläggning behöver säkras upp för att installationen ska vara möjlig ansvarar ni själva för att arbetet utförs av en behörig elinstallatör.

 • Kan lätt installeras efter befintliga motorvärmaruttag.
 • Lätt att administrera och fakturera genom förhöjd parkeringshyra.
 • De flesta laddboxar har även ett vanligt motorvärmaruttag.

En laddstolpe passar bra för parkeringsplatser där ni vill att flera ska kunna ha möjlighet att ladda. Den har två uttag vilket gör att två bilar kan ladda samtidigt, för den behövs alltså två parkeringsplatser.

Om en laddstolpe är det bästa alternativet för er erbjuder vi:

 • handledning
 • laddstople (äga själv eller hyra)
 • installation
 • drift och underhåll

Om er elanläggning behöver säkras upp för att installationen ska vara möjlig ansvarar ni själva för att arbetet utförs av en behörig elinstallatör.

 • Fler kan ladda eftersom det tar kortare tid.
 • Två bilar kan ladda samtidigt.
 • Kan användas av flera elbilsägare.
 • Finns flera funktioner, som id-brickor, appar eller sms för att hålla koll på vem som laddat och hur länge och det är lätt kunna fakturera.
 • Vi erbjuder drift och underhåll av stolpen.
 • Vi erbjuder uthyrning av laddstoppar där drift och underhåll ingår.

Ta betalt för laddningen

Oavsett val av laddare är det fastighetsägaren som ansvarar för fakturering mot slutkund, det finns verktyg som underlättar för det och det går att lösa med förhöjd parkeringshyra.