Avbrottsersättning

Om du får strömavbrott i mer än tolv timmar på grund av en driftstörning så har du som kund rätt till ersättning för avbrottet. Läs mer nedan om villkoren för avbrottsersättning.

Du får ersättningen automatiskt

Du behöver inte anmäla till oss att du har rätt till avbrottsersättning. Den betalas ut automatiskt till de kunder som är berörda. Inom sex månader kommer ett avdrag att göras på faktura/fakturor från oss.

Om du har obetalda räkningar hos oss kan vi betala dem med din ersättning. Då kan den ersättning du får utbetald minska eller helt gå åt till skulden.

Vad gör jag om jag inte har fått ersättning?

Kontakta oss om du inte fått avbrottsersättning fast att du borde ha fått det. Du måste höra av dig inom två år från det att du fick tillbaka strömmen för att kunna få din ersättning.

När kan jag få avbrottersättning?

Du som drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som pågått i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

Vem kan få avbrottsersättning?

Rätten till avbrottsersättning gäller dig som använder el och för att få avbrottsersättningen av oss behöver du vara ansluten till vårt elnät.

När har jag inte rätt till ersättning?

Du har inte rätt till avbrottsersättning om:

  • Du har haft ett avbrott som var längre än 12 timmar men där strömmen kom tillbaka minst två timmar någon gång under avbrottet.
  • Du redan var bortkopplad då avbrottet inträffade.
  • Avbrottet var på grund av fel i stamnätet.
  • Vädret var så dåligt under avbrottet att det var farligt för vår personal att laga felet.
  • Avbrottet beror på att något var fel hos dig och du hade kunnat ordna det själv.
  • Elen stängts av på grund av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.
  • Din ersättning uteblivit och du inte hör av dig till oss inom 2 år.
  • Det blir orimligt dyrt för oss som nätföretag att betala ut ersättningen. (Detta regleras i Ellagen)

Avbrottsersättning och skadestånd

Du kan få skadestånd från ditt försäkringsbolag för eventuella skador som uppstått i samband med elavbrottet. Om du får skadestånd från försäkringsbolaget så dras den summan av från ersättningen du ska få av oss för samma avbrott. Detta regleras i Ellagen eller annan lag.

Avbrottsersättning och moms

Avbrottsersättningen är inte momsbelagd.

Ersättningens storlek

Hur stor ersättning du får avgörs av hur långt avbrottet var. För ett avbrott kan du som mest få ersättning som motsvarar tre års nätavgifter. Det gör att din ersättning kan bli lägre än beloppen i tabellen, summan beror på din årliga nätavgift.

Ersättningsbelopp

Avbrottets längd

Ersättning i % av årlig nätkostnad

Minsta belopp

12–24 h

12,5 %

1100 kr

24–48 h

37,5 %

2200 kr

48 –72 h

62.5 %

3300 kr

72–96 h

87,5 %

4400 kr

96–120 h

112,5 %

5500 kr

120–144 h

137,5 %

6600 kr

144–168 h

162,5 %

7700 kr

168–192 h

187,5 %

8800 kr

192–216 h

212,5 %

9900 kr

216–240 h

237,5 %

11000 kr

240–264 h

262,5 %

12100 kr

264–288 h

287,5 %

13200 kr

Längre än 288 h

300 %

14300 kr

Frågor kring avbrottsersättning?

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Kontakta kundservice